DavaMed
anima pura in corpore sano

Inforenergetica

   Este ştiinţa de graniţă care se ocupă cu studiul fenomenelor şi proceselor determinate de existenţa unei cantităţi de informaţii - Qi, organizate conform unui algoritm mai mult sau mai puţin complex şi implementate într-un suport oarecare (electromagnetic, caloric, chimic, mecanic etc.) Constituie stiinţa spirituală Hristică ce include învăţăturile din Sfânta Scriptură şi toate ştiinţele moderne şi utilizează metode proprii de cercetare. Este cunoscut faptul că însuşi Decebal a urmat mai multe şcoli de spiritualitate, inclusiv toate treptele Academiei de Spiritualitate din Carpati. Pentru prima oară Inforenergetica a fost anunţată ca ştiinţă nouă în România în 1987 la adunarea Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă cu ocazia înfiinţării filialei Brăila de către d-nul Claudian Dumitriu. Pe plan internaţional prima comunicare s-a făcut în 1992, la Mamaia în 9 - 12 septembrie, cu ocazia Antantei Medicale Intermediteraneene, organizată de Uniunea Medicală Balcanică, unde d-nul Claudian Dumitriu a prezentat principiile care stau la baza acestei ştiinţe.